Συμπληρώθηκε μια δεκαετία απ' την θλιβερή 23η Ιουλίου του 2012. 

Τα χρόνια κυλούν όμως η μνήμη του παραμένει άσβεστη. Θα είσαι πάντα στις καρδιές και στις σκέψεις μας κυρ. Απόστολε...